การคัดสรรที่มาของเพลงใหม่ ๆ

การสรรหาหรือว่าการค้นหาแรงดลใจของ ผู้แต่งเพลงนั้น ในปัจจุบันแทบเป็นการค้นหาแรงดลใจจากบทเพลงเก่า ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว หรือแม้กระทั่งบทเพลงจากต่างชาติ กับการค้นหาช่องทางในการผลิตบทเพลงรูปแบบใหม่ ซึ่งในประเทศไทยยังคงไม่มีบทเพลงใหม่ ๆ ที่แตกต่างเหล่านี้ ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงก็อาจต้องทำงานหนักพอ สมควร แม้ว่าจะมีการปูพื้นฐานหรือว่าแม้กระทั่งการได้รับแรงดลใจ จากบทเพลงต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วแล้วประสบความสำเร็จดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็ตาม เพราะถ้าหากการเกิดแรงบันดาลใจที่ว่า สามารถหันเหให้ผู้แต่งเพลงถูกมองภายในมุมมองที่แตกต่างไป จากความคิดที่มีการริเริ่มจากแรงบันดาลใจ ให้กลายเป็นความคิดชนิดที่ต้องการลอกเลียนแบบพร้อมทั้งทำตาม ก็คงจะส่งผลเสียรุนแรงตามมามากเลยเชียว

เพลง

 
เพราะเช่นนั้นแล้วเพลงใหม่ ๆ ที่มีขึ้นได้นั้น อาจจะมีการแต่งเติมท่วงทำนองและประดับ คำร้องที่แตกต่างออกไป จนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดบทเพลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายในระยะเวลาเดียวกันโดยตรง ซึ่งการขับร้องท่วงทำนองที่ว่านี้ อาจจะทำให้ผู้ที่เกาะติดรับฟังเกิดอยากจะติดตามรับฟังบทเพลงใหม่ ๆ ที่แตกต่างขึ้นมาบ้าง ผู้ทำการแต่งเนื้อบทเพลงพร้อมทั้งท่วงทำนองของ เพลงคงต้องคิดหนัก เพราะการที่จะสามารถรังสรรค์เพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้นั้น ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยทีเดียว เพราะการรังสรรค์บทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาภายในแต่ครั้ง จะต้องถูกปูพื้นฐานให้มีคุณภาพและศักยภาพแบบพอสมควร พร้อมทั้งเมื่อมีการจัดแต่งเพลงขึ้นมาใหม่อย่าง เป็นทางการ ภายในส่วนของประสิทธิภาพพร้อมกับคุณภาพจะต้องมีความ เด่นชัดพร้อมกับชัดเจนขึ้นมาเป็นรูปเป็น ร่างนั่นเอง


Related Posts