ความหมายในการเรียนพร้อมกับทำความเข้าใจคอร์ดเพลง

การเริ่มศึกษาทำนองพร้อมกับคอร์ดเพลงนั้น นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับนักดนตรีมากหลายคนโดยตรง ส่วนทางด้านการจดจำพร้อมกับความเข้าใจนั้น คงจะเป็นไปในลักษณะของการศึกษา ผนวกกับความเข้าใจที่ไม่แตกต่างไปจากการเรียนรู้ในแบบอื่น ๆ นั่นเอง
 
เพราะถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินนักร้องหรือว่านักดนตรีแล้ว สังคมดนตรีจะต้องมี ท่วงทำนอง เสียงเพลง การขับร้อง คอร์ดเพลง ตลอดจนกระทั่งการผลิตผลงานเพลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กับเป็นชีวิตของนักดนตรีโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการริเริ่มเรียนรู้ทางด้านดนตรี สิ่งมากมาย เหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่เป็นเหตุให้นักดนตรีมีชีวิตขึ้นมาได้ พร้อมกับนักดนตรีส่วนใหญ่จะต้องทำการศึกษาพร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจที่ต่างกัน และกลับเป็นความสามารถเฉพาะทางพร้อมกับเฉพาะบุคคล สำหรับการศึกษาคอร์ดเพลงส่วนใหญ่ นักดนตรีจะทำการศึกษาคอร์ดเพลงในแต่ละตัวเสียก่อน เพื่อทำความเข้าใจว่า คอร์ดแต่ละตัวมีความพิเศษอย่างใด และจุดไหนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดดีพร้อมกับจุดเด่น ส่วนคอร์ดตัวไหนที่มีลักษณะพิเศษสุด มักจะแสดงความพิเศษในตัวของมันออกมาได้อย่างแน่นอนในระหว่างที่ท่วงทำนองพร้อมกับการบรรเลงเพลงยังคงมีอยู่ และสำหรับคอร์ดเพลงตัวไหนที่ดีเด่นแค่บางเวลา ก็จะแสดงความพิเศษในตัวมันออกมาแค่บางช่วงเหมือนกัน
 
ส่วนคอร์ดไหนที่จะทำหน้าที่คอยควบคุมให้บทเพลง ๆ หนึ่งมีความสำคัญขึ้นมาได้ตลอดทั้งเพลง ซึ่งความสำคัญของคอร์ดเพลงแต่ละตัวนั้น นักดนตรีส่วนใหญ่มักจะให้จุดสำคัญแบบเป็นธรรม

Related Posts