บรรเลงบทเพลงผ่านคอร์ดเพลง สิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดเสียงดนตรีผ่านท่วงทำนอง

บรรเลงเพลงให้มีความเพราะ ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ก็เพราะว่านักดนตรีจำนวนมาก จะสามารถบรรเลงเพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ ผ่านการจดจำตามคอร์ดเพลง พร้อมกับสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้น ตามหลักความจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น จำนวนมากจะเป็นนักดนตรีสากล ก็เพราะว่านักดนตรีสากล จะต้องใช้คอร์ดเพลงในการบรรเลงเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ได้ยินเสียงเพลงที่มีความไพเราะ พร้อมกับมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงทำให้ทุกบทเพลงที่ได้เล่น หรือบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้เพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเพลงไหนไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่สามารถให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เหมือนกัน ซึ่งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้นักดนตรีได้อ่าน พร้อมกับทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่ถ้าหากว่าไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่แท้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักดนตรีในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อที่จะอาจได้บทเพลงที่มีคุณภาพ พร้อมกับเป็นเพลงที่มีความเพราะ
 
หากไม่มีคอร์ดเพลง เหมือนเป็นการคิดค้นเพลงขึ้นมา ซึ่งทุกเพลงล้วนแล้วจะบรรเลงเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการระบุไว้แล้ว ดังนั้น คอร์ดเพลงคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักดนตรีทุกคน เพราะเหมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงเพลง ทำให้มีความแตกต่างกันออกไป สำหรับนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็มิใช่นักดนตรีที่แท้จริง นับได้ว่าคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าคุณลองใช้ความคิด พร้อมกับไตร่ตรองดูว่าคอร์ดเพลงนั้น จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ พร้อมกับทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงจำเป็นอย่างมากในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละแบบ

Related Posts