ประวัติศาสตร์แห่งการฟังเพลงลูกทุ่ง ที่ชาวไทยน่าจะให้ความสำคัญพร้อมทั้งจดจำ

การจารึกในห้วงลึกของความรู้สึก ผ่านความมีเสน่ห์และความไพเราะ ที่ยังคงดังสะท้อน กลับเป็นเหตุให้เพลงลูกทุ่งไทยยังคงอยู่ภายในใจของคนไทยหลากหลายคนเกือบทั่วบ้านเมือง เมื่อชาวไทยรุ่นใหม่ได้มีขึ้นมาพร้อม ๆ กับเพลงลูกทุ่งทั้งใหม่เอี่ยมและเก่า ผู้ปกครองที่คอยปฏิบัติหน้าที่ปลูกฝัง จึงเป็นพลังที่ทำให้เด็กไทยรุ่นใหม่เกิดความหลงใหล และชื่นชอบกับการรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยอย่างคลุกเคล้ากันไป ซึ่งการเกาะติดรับฟังเพลงลูกทุ่งไทย ยังคงบ่งบอกได้ว่า บทเพลงลุกทุ่งมีดีสำหรับชาวไทยส่วนใหญ่ ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งความสนุกสนานที่ได้จากบทเพลงลูกทุ่งก็ยังคงไม่เลือนหายไป ตราบใดที่ยังคงมีผู้คนคอยให้การผลักดัน พร้อมทั้งลูกทุ่งเป็นแรงผลักดันพร้อมทั้งส่งเสริม เพื่อให้เพลงลูกทุ่งไทยไม่ดับสูญ ด้วยการหันมาฟังเพลงลูกทุ่ง ท่วงทำนองที่มีเสน่ห์ของชาวไทยอย่างแท้จริง

 
ฟังเพลงลูกทุ่ง
ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เพลงลูกทุ่ง นับได้ว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะเสนาะหูในหัวใจของชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นหลังเก่าก่อน มักชื่นชอบพร้อมกับติดตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยเป็นอย่างสูง เพราะความมีเสน่ห์ที่ออกแนวของชาวไทย การเอื้อนเอ่ย การใช้ลูกคอแบบเหนือชั้น ตลอดจนเสียงดนตรีที่มีความไพเราะเสนาะหูบนความแตกต่าง ทุกสิ่งที่ว่ามานี้กลับกลับเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทย ที่ทำให้บทเพลงลูกทุ่งไทยมีเสน่ห์มิใช่น้อย และถ้าหากจะให้กล่าวถึงการไล่ตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยในสมัยนี้ ก็คงต้อง กล่าวถึงบทเพลงลูกทุ่งไทยที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น กลายเป็นตัวชี้นำและแรงดึงดูดคนรุ่นใหม่ ให้หันมาไล่ตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยสมัยใหม่กันมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

Related Posts