เพลงลูกทุ่งไทย บทเพลงที่มีมนต์ชลังและไม่เคยจางหายไปจากเมืองไทย

เมื่อ ที่ยังคงมีผู้คนคอยให้การสนับสนุน และเป็นแรงกระตุ้นพร้อมทั้งส่งเสริม เพื่อเพลงลูกทุ่งไทยไม่ดับสูญ ด้วยการหันมารับฟังเพลงลูกทุ่ง ดนตรีที่มีเสน่ห์ของชาวไทยอย่างแท้จริง

 
เพลงลูกทุ่งไทย
 
เพราะอย่างไรก็ตาม บทเพลงลูกทุ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะในหัวใจของชาวไทยทุกคน และด้วยความมีเสน่ห์พร้อมกับความไพเราะที่ยังคงดังก้องกังวาน กลับทำให้เพลงลูกทุ่งไทยยังคงอยู่ภายในใจของคนไทยหลากหลายคนเกือบทั่วประเทศ เมื่อชาวไทยรุ่นใหม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับเพลงลูกทุ่งทั้งใหม่กับเก่า ผู้ปกครองที่คอยทำหน้าที่ปลูกฝัง จึงเป็นพลังที่เป็นเหตุให้เด็กไทยรุ่นใหม่เกิดความหลงใหล และชื่นชอบกับการฟังเพลงลูกทุ่งไทยอย่างปะปนกันไป ซึ่งการติดตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทย ยังคงแสดงได้ว่า เพลงลุกทุ่งมีดีสำหรับชาวไทยส่วนใหญ่ ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานที่ได้จากเพลงลูกทุ่งก็ยังคงไม่เลือนหายไปโดยเฉพาะคนรุ่นหลังเก่าก่อน มักจะชื่นชอบและติดตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยเป็นอย่างมากมาย เพราะความมีเสน่ห์ที่ออกแนวของคนไทย การเอื้อนเอ่ย การใช้ลูกคออย่างเหนือชั้น ตลอดจนเสียงดนตรีที่มีความไพเราะบนความแตกต่าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามานี้กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทย ที่เป็นเหตุให้บทเพลงลูกทุ่งไทยมีเสน่ห์ไม่ใช่น้อย
 
 
ส่วนผู้คนที่ไล่ตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยภายในสมัยนี้ ก็คงจะเลือกฟังแต่บทเพลงลูกทุ่งไทยที่มีความนำสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นหลัก บทเพลงเหล่านี้กลับเป็นตัวชี้นำพร้อมกับแรงดึงดูดคนแบบใหม่ ให้หันมาติดตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยยุคใหม่กันมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง