Month: September 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวสุโขทัย วัดศรีสวาย ชมโบราณสถานเก่าแก่ ศิลปะขอม ลายปูนปั้นคล้ายถ้วยสมัยราชวงศ์หยวน

วัดศรีสวาย เป็นวัดที่งดงามตระการตา วัดสวยแห่งดินแดนประวัติศาสตร์เมืองเก่าแก่ของไทย นั่นก็คือจังหวัดสุโขทัย หากใครได้ไปท่องเที่ยวและชมด้วยตาตัวเองบอกเลยว่าต้องรู้สึกประทับใจกับที่นี่อย่างแน่นอน วัดศรีสวาย ตั้งอยู่ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นโบราณสถานที่สำคัญ ภายในจะมีปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะในแบบลพบุรี ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม ปรางค์นั้นจะตั้งอยู่บนฐาน มีลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน รวมถึงพบทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ อีกทั้งยังมีชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงค์ บริเวณด้านหน้าขององค์ปรางค์ก็จะมีวิหาร 2 หลัง ที่สร้างเชื่อมต่อกัน โดยโบราณสถานทั้งหมดก็จะถูกล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งก่อด้วยศิลาแลงอีกที ส่วนบริเวณรอบนอกของกำแพงแก้ว ก็จะมีสระน้ำ ซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่า สระลอยบาป ตามศาสนาฮินดู ซึ่งอาจจะไว้ใช้ในพิธีลอยบาปหรือล้างบาป แต่ต่อมาวัดศรีสวายก็ได้ถูกแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนา และมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีอีกว่า วัดศรีสวายน่าจะสร้างขึ้นมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 และมีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยอยุธยา โดยเมื่อก่อนนั้นคงจะเป็นเทวสถาน และมีชื่อเรียกว่า ศรีศิวายะ ซึ่งหมายถึงพระศิวะ ต่อมาในเมื่อ พ.ศ.2450 ในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่ยังดำรงพระราชอิสริยยศ พระบรมโอรสาธิราช ได้เสด็จประพาสมาที่วัดศรีสวาย และทรงพบรูปพระสยม พระศิวะ ในวิหารและหลักไม้ปักอยู่ในโบสถ์ ซึ่งทรงสันนิษฐานไว้ว่าคงจะเป็นโบสถ์พราหมณ์ไว้ใช้ในพิธีโล้ชิงช้า(ตรียัมปวาย) นั่นเอง ส่วนบริเวณรอบนอกของกำแพงแก้ว ก็จะมีสระน้ำ ซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่า สระลอยบาป ตามศาสนาฮินดู อาจจะไว้ใช้ในพิธีลอยบาปหรือล้างบาป […]

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวอุทัยธานี “งานประเพณีตักบาตรเทโว 2565” ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ประเพณียิ่งใหญ่ อิ่มบุญอิ่มใจ

งานประเพณีตักบาตรเทโว 2565 เป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุทัยธานีเลยก็ว่าได้ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่วัดสังกัสรัตนคีรี ในวันที่ 11 ตุลาคม เวลา 09.00 น. โดยมีพระสงฆ์กว่า 500 รูป จะเดินลงมาตามบันได 449 ขั้น จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังมาสู่ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื้องล่าง เพื่อมารับบิณฑบาต สอดคล้องกับพุทธประวัติในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังจากการเทศนาโปรดพระมารดานั่นเอง เรียกว่าเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุทัยธานีเลยก็ว่าได้ ใครที่เป็นสายบุญ หรืออยากอิ่มบุญอิ่มใจ ต้องห้ามพลาดงานนี้

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

“ลารุงการ์” สถาบันทางพุทธศาสนานิกายทิเบตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แดนลับแลท่ามกลางหุบเขา

ลารุงการ์ Larung Ga สถานบันพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ภายในหุบเขาลารัง เป็นอาคารที่พักขนาดเล็ก มุงด้วยหลังคาสีแดงเบียดตัวกันจนหนาแน่น ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไป จึงได้กลายเป็นดินแดนลับแลที่อยู่กลางหุบเขา ลารุงการ์ ตั้งอยู่ที่เมืองเซอตา มณฑลเสฉวน เขตปกครองตนเองทิเบต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1980 โดย เคนโป จิมมี พูนศอก ท่านมุ่งหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานศึกษาอบรมพุทธศาสนาสายทิเบต ที่แห่งนี้เป็นพื้นที่หุบเขาห่างไกล อากาศหนาวเหน็บ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,000 เมตร ในช่วงเริ่มต้นมีลูกศิษย์และผู้ปฏิบัติธรรมเพียงแค่หยิบมือ แต่ก็ไม่อาจขวางกั้นพลังศรัทธาแห่งชาวพุทธได้ จำนวนของผู้ที่เดินทางจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบัน มีจำนวนถึง 40,000 คน ทั้งภิกษุ แม่ชี และฆราวาส จากต่างเชื้อชาติ ต่างนิกาย มีครูผู้สอนราวๆ 500 คน มีการสอนภาษาอังกฤษ จีน และทิเบตควบคู่ไปด้วยกัน การกำหนดแบ่งเขตชัดเจนระหว่างเขตสงฆ์ และเขตแม่ชี และไม่อนุญาตให้มีโทรทัศน์เพื่อให้ทุกคนทุ่มเทเวลาให้การศึกษาอย่างเต็มที่ ด้านที่พักอาศัยแต่ละหลังจะมีขนาดเล็ก ประมาณ 1-3 ห้อง มีห้องน้ำสาธารณะ รวมถึงแหล่งน้ำก็เป็นบ่อส่วนรวมที่ใช้ร่วมกัน ปัจจุบันนั้นก็ยังมีผู้เดินทางเข้ามาศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จนเรียกได้ว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถาบันทางพุทธศาสนานิกายทิเบตที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในโลก

Read More